Salgs- & Leveringsbetingelser

Ved bestilling af billeder gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser:

Indgåelse af aftale
Ved bestilling af billeder pr. e-mail anses ordren for bindende, så snart den er bekræftet pr. mail fra ClausBirch.dk.

Ved download af digitale billeder fra online fotoarkiv, anses orden for bindende, så snart betalingen er gennemført.

Priser
Leveringen sker til de priser der er anført i det online fotoarkiv eller på ClausBirch.dk på ordretidspunktet eller aftalt pr. mail. Alle priser er i danske kroner.

Annulleringsret / returnering
Bekræftede ordre på printede billeder kan ikke annulleres, da de enkelte fotos fremstilles specielt i henhold til kundens ønsker og specifikationer.

Ordre på digitale billeder kan ikke annulleres, da billedet efter download ikke kan tilbageleveres fra kunden.

Betaling
Betaling skal ske umiddelbart efter ordrebekræftelse på det angivne kontonummer, mobilepay eller via Pay-Pal / betalingskort ved download.

Mangelansvar
Printede billeder
En vare er mangelfuld hvis ikke den lever op til den tekniske standard for digital fotofremkaldelse. Kunden skal straks ved levering og senest to uger efter modtagelsen, gøre sådanne åbenbare mangler gældende. Åbenbare mangler kan ikke gøres gældende senere. Ikke åbenbare mangler skal gøres gældende straks efter konstateringen indenfor den til enhver tid lovbestemte reklamationsfrist. Ved berettigede reklamationer er ClausBirch.dk i første omgang berettiget til at foretage erstatningslevering. Såfremt dette ikke er muligt, kan kunden forlange ordren ophævet. ClausBirch.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader på grund af fejl eller mangler.

Digitale billeder
En vare er mangelfuld hvis der i forbindelse med download forekommer fejl, således at billedet ikke fremstår som præsenteret i det online fotoarkiv. Kunden skal straks ved levering og senest to uger efter modtagelsen, gøre sådanne åbenbare mangler gældende. Åbenbare mangler kan ikke gøres gældende senere. Ikke åbenbare mangler skal gøres gældende straks efter konstateringen indenfor den til enhver tid lovbestemte reklamationsfrist. Ved berettigede reklamationer er ClausBirch.dk i første omgang berettiget til at foretage erstatningslevering. Såfremt dette ikke er muligt, kan kunden forlange ordren ophævet. ClausBirch.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader på grund af fejl eller mangler.

Ansvar
Såfremt varen fremsendes til kunden pr. post, sker dette alene på kundens ansvar.

Gældende ret
Nærværende aftale reguleres efter dansk ret.

Roskilde, den 15. juli 2010

Scroll til toppen