Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle opgaver udført af fotograf Claus Birch, ClausBirchDK (Fotografen) for enhver kunde, betalende såvel som ikke-betalende (Kunden).

Fotografering generelt:

For fotografering ved events og lignende, gælder desuden:

Bestilling af billeder:

Ansvar:

Gældende ret:
Nærværende aftale reguleres efter dansk ret.

Roskilde, den 1. august 2016